Your Company Logo Here

Metsäpalvelut

Tällä hetkellä käytössämme viisi metsäkonetta jotka jakautuvat kolmeen metsänhakkuuketjuun. Yksi tuotantoketju on suunniteltu palvelemaan metsänuudistustarpeita jonka avulla pystymme käsittelemään suurikokoiset puut.

Kaksi tuotantoketjua on suunniteltu palvelemaan harvennus- kuin uudistuskohteiden tarpeita. Näiden tuotantoketjujen avulla voimme käsitellä myös harvennuskohteet laadukkaasti. Kaikille kohteille voidaan kohdentaa tarvittavaa ajokone kohteen vaatimusten mukaisesti. Koneen valinta riippuu kohteen mukaan; tarvitaanko keveätä pintapainetta vai onko kohteessa mahdollisesti ketteryyttä ja kapeutta olevia vaatimuksia ajokoneelle.

Tutustu Ruotsalaisen Metsäntutkimusinstituutin Skogforsk tutkimuksiin kuinka kuormatilan suuruus, renkaiden määrä ja leveys parantavat ajokoneen kulkua minimoiden metsämaan uppouma.

 

Resursseja

  • Kolme tuotantoketjua
  • Kuorma-auto tiestön hoitoon sekä maa-aineskuljetuksiin.
  • Tienhoitotraktori tiestön hoitoon kesä- ja talviaikaan.

Tutkimuksia

Suunnittelu vaikuttaa painaumiin

Leveillä renkailla ei rikota maapintaa

Skogforsk instituutin tekemiä tutkimuksia ja suosituksia konevalintaan, kun halutaan minimoida painaumat. Lähde: Skogforsk

Pääkohdat

Leveillä renkailla sekä telojen käytöllä maanpintaan kohdistuva paine voidaan minimoida.

Suurilla kuormatiloilla ajetaan huomattavasti vähemmän samalla ajouralla. Tällöin ajouran uppouma on huomattavasti vähäisempää kuin pienillä kuormatiloilla ajettaessa.

Leveät renkaat, telat, suuri kuormatila sekä hyvä suunnittelu minimoi maanpintaan kohdistuvan paineen.